Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης
Επιλεγμένες Παράμετροι:
Τύπος αιτήσεων μετάθεσης: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001]
Σχολικό έτος: 2011-2012
Καταστάσεις αιτήσεων: Έχει καταχωρηθεί, Παρελήφθη, Σε επεξεργασία
Φορέας κατάθεσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ # 229
Ειδικότητα: ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ # 1
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
1 ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 702331 220 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 5 10 1 14,58 9,72 4 1 0 1 4 32,3 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ # 9
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
2 ΒΕΝΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 702411 207 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 6 6 1 12 15,2 35,07 0 0 0 0 0 50,27 Γ΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
3 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 700195 224 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 4 9 3 11,87 9,66 4 0 0 0 0 25,53 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
4 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 701161 198 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 15 10 2 39,58 21,83 4 3 0 3 14 79,41 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
5 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 189031 59 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 11 1 9 27,7 36,08 4 2 0 2 8 75,78 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
6 ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝ 702695 225 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 11 9 8 7 24,16 23,14 4 1 0 1 4 55,3 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
7 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 309253 193 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 5 2 10 12,91 13,55 4 2 0 2 8 38,46 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
8 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 196817 36 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 9 0 0 22,5 52,57 4 0 0 0 0 79,07 0 0 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
9 ΣΤΡΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 308229 192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 4 2 19 10,62 9,24 4 2 0 2 8 31,86 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
10 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 209375 189 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 7 0 0 17,5 13,39 4 1 1 2 8 42,89 0 0 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ # 34
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
11 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 226335 146 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 3 0 13 7,5 10,32 4 2 0 2 8 29,82 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
12 ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 201229 95 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 8 0 1 20 16,44 4 3 0 3 14 54,44 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
13 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 221902 156 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ  Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 6 7 9 16,45 43,9 4 2 0 2 8 72,35 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
14 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 221970 17 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 4 0 11 10 27,33 0 0 0 0 0 37,33 0 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
15 ΓΚΟΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 221984 129 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 6 4 0 11 10 15,24 4 0 0 0 0 29,24 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
16 ΔΟΥΣΜΑΝΗ ΓΚΟΛΦΩ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 211976 159 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 7 5 11 18,54 39,96 4 1 0 1 4 66,5 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
17 ΔΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 700580 228 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 4 8 3 11,66 8,82 4 0 0 0 0 24,48 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
18 ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 222059 136 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 6 4 4 15,83 20,73 0 0 0 0 0 36,56 0 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
19 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 701893 221 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 5 8 14 14,16 11,98 4 1 0 1 4 34,14 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
20 ΚΛΕΙΑΣΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤ 201550 135 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 11 10 18 29,79 43,13 4 2 0 2 8 84,92 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
21 ΚΟΚΟΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓ 701543 190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 2 6 0 6,25 9,9 4 5 0 5 28 48,15 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
22 ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ ΛΟΥΪΖΑ ΠΕΤΡΟΗΛΙ 226567 16 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΡΑΣ-ΒΡΥΣΗ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 3 0 13 7,5 8,83 4 1 0 1 4 24,33 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
23 ΚΡΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 189335 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 11 0 1 27,5 37,32 4 1 0 1 4 72,82 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
24 ΚΥΔΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 217532 114 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ  Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 7 0 21 17,7 46,41 0 0 0 0 0 64,11 0 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
25 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 175507 196 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 19 4 22 48,54 40,64 0 0 0 0 0 89,18 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
26 ΜΠΟΜΠΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 701583 212 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 4 8 3 11,66 16,81 4 3 0 3 14 46,47 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
27 ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 222391 157 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 4 0 11 10 16,99 0 0 0 0 0 26,99 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
28 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 212261 93 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΝΕΜΕΑΣ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 6 3 15 15,83 26,16 4 3 0 3 14 59,99 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
29 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 209642 39 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 7 0 0 17,5 34,33 4 0 0 0 0 55,83 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
30 ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 222448 43 1ο ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 6 5 7 16,04 18,41 0 0 0 0 0 34,45 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
31 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 222469 47 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 8 6 6 17 16,45 24,15 4 2 0 2 8 52,6 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
32 ΡΑΛΛΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 209707 160 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 7 4 4 18,33 44,47 4 1 0 1 4 70,8 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
33 ΣΑΡΔΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 702598 75 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 10 8 16 26,87 12,75 0 0 0 0 0 39,62 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
34 ΣΕΦΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝ 212411 118 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 8 6 15 21,45 27,82 4 2 0 2 8 61,27 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
35 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 197483 134 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 9 0 0 22,5 31,98 0 0 0 0 0 54,48 Β΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
36 ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 197494 10 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 10 5 11 26,04 37,65 4 2 0 2 8 75,69 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
37 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 701869 210 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 4 9 14 11,87 8,31 4 0 0 0 0 24,18 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
38 ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 202014 2 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 8 0 1 20 18,49 0 0 0 0 0 38,49 0 0 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
39 ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 186560 32 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 18 1 20 45,41 54,9 4 2 0 2 8 112,31 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
40 ΤΟΥΡΙΜΠΑΜΠΑ ΑΓΛΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 308233 46 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 4 10 26 12,29 10,56 0 0 0 0 0 22,85 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
41 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 217683 20 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 7 5 15 18,75 18,97 4 2 0 2 8 49,72 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
42 ΤΣΑΛΙΚΟΥΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 700638 34 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 4 8 1 11,66 9,32 4 1 0 1 4 28,98 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
43 ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 222775 65 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 5 0 23 12,7 20,73 0 0 0 0 0 33,43 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
44 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 222779 18 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 6 0 27 15,2 14,45 4 2 0 2 8 41,65 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ # 16
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
45 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 217730 101 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΝΕΜΕΑΣ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 7 3 9 18,12 22,57 4 2 0 2 8 52,69 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
46 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 702255 98 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 16 5 10 41,04 18,41 4 2 0 2 8 71,45 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
47 ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 701581 218 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 4 3 22 10,83 8,62 0 0 0 0 0 19,45 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
48 ΓΚΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 222864 30 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 4 0 11 10 21,06 4 2 0 2 8 43,06 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
49 ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 197666 116 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 2ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 9 0 0 22,5 35,99 4 0 0 0 0 62,49 0 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
50 ΔΑΜΑΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ 701931 100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 5 5 0 13,54 9,24 4 2 0 2 8 34,78 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
51 ΔΑΡΕΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 209864 5 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 2ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 7 0 0 17,5 19,44 4 2 0 2 8 48,94 0 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
52 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 216752 112 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 6 0 0 15 52,33 4 2 0 2 8 79,33 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
53 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΣ 702160 31 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 3 0 10 7,5 5,32 0 0 0 0 0 12,82 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
54 ΔΡΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓ 700869 217 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 4 3 17 10,83 8,97 4 1 1 2 8 31,8 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
55 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ 197707 184 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 15 7 1 38,95 29,86 0 0 0 0 0 68,81 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
56 ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 212728 172 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 6 0 1 15 35,98 4 0 0 0 0 54,98 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
57 ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 173656 64 1ο ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 19 2 28 48,12 45,72 4 1 0 1 4 101,84 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
58 ΜΙΧΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 700892 208 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 4 4 6 10,83 16,38 4 1 0 1 4 35,21 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
59 ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 223179 81  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 4 10 6 12,08 19,89 4 2 0 2 8 43,97 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
60 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 700960 216 1ο ΕΠΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 4 4 23 11,04 7,56 4 3 0 3 14 36,6 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ # 3
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
61 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 202577 154 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ  Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 8 0 1 20 53,66 4 2 0 2 8 85,66 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
62 ΚΑΤΣΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 227269 94 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΝΕΜΕΑΣ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 4 11 19 12,5 20,87 4 3 0 3 14 51,37 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
63 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 218635 9 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 2ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 5 7 17 14,16 13,65 4 3 0 3 14 45,81 0 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ # 3
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
64 ΚΟΡΩΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 218716 84 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 8 7 3 19 18,33 17,45 0 0 0 0 0 35,78 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
65 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 700557 219 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 5 9 26 14,58 13,22 0 0 0 0 0 27,8 Α΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) 2
66 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 700536 209 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 4 5 25 11,25 9,91 4 1 0 1 4 29,16 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ # 5
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
67 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ 700719 214 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 2 3 8 5,62 3,36 4 0 0 0 0 12,98 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
68 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 701306 211 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 5 0 26 12,7 7,08 4 0 0 0 0 23,78 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
69 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 701273 215 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 9 2 0 8 5 4 4 1 0 1 4 17 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
70 ΠΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 701010 213 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 6 3 8 0 9,16 4,91 4 2 0 2 8 26,07 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
71 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 700438 206 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 2 2 27 5,62 3 0 0 0 0 0 8,62 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ # 17
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
72 ΑΝΘΡΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 180720 139 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 14 2 24 35,62 45,98 4 1 0 1 4 89,6 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
73 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 203001 22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 13 9 11 34,37 52,43 0 0 0 0 0 86,8 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
74 ΒΛΑΜΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 207472 62 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 11 11 0 22 27,7 44,88 0 0 0 0 0 72,58 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
75 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 180741 203 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 15 0 26 37,7 66,45 4 2 0 2 8 116,15 0 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
76 ΔΟΥΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 180766 186 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 14 0 0 35 19,6 4 0 0 0 0 58,6 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
77 ΔΡΟΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 176283 105 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 15 7 19 39,16 20,57 4 0 2 2 8 71,73 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
78 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 195759 79 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΡΑΣ-ΒΡΥΣΗ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 9 17 4 4 43,33 42,92 0 0 0 0 0 86,25 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
79 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 203048 170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 12 6 18 31,45 72,29 4 0 0 0 0 107,74 0 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
80 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 193825 108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 8 10 0 2 25 44,66 4 1 0 1 4 77,66 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
81 ΜΗΤΡΑΚΑ ΚΑΛΛΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 219094 14 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 17 2 27 43,12 21,74 0 0 0 0 0 64,86 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
82 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 198386 80 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 9 0 0 22,5 40,49 4 1 0 1 4 70,99 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
83 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 203110 197 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 12 2 2 30,41 41,8 0 0 0 0 0 72,21 Β΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
84 ΣΑΚΚΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 198399 124 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 12 9 0 0 22,5 57,16 4 0 0 0 0 83,66 0 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
85 ΣΟΥΚΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 186041 106 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ  Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 8 12 8 24 31,87 66,6 4 1 0 1 4 106,47 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
86 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 180953 165 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 16 2 14 40,41 51,56 4 0 0 0 0 95,97 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
87 ΦΩΤΕΙΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 176516 188 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 15 0 0 37,5 32,48 4 0 0 0 0 73,98 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
88 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 184204 122 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 6 22 7 2 56,45 61,03 4 0 0 0 0 121,48 0 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ # 29
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
89 ΓΑΡΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 219209 86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 9 5 0 15 12,7 14,16 4 2 0 2 8 38,86 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
90 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 219215 51 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 7 3 17 18,33 35,63 4 0 0 0 0 57,96 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
91 ΓΚΟΓΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 213634 111 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΝΕΜΕΑΣ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 8 3 13 20,62 22,71 4 2 0 2 8 55,33 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
92 ΔΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 203223 200 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 6 8 0 1 20 14,96 0 0 0 0 0 34,96 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
93 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 203236 21 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 11 9 11 29,37 30,66 4 1 0 1 4 68,03 0 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
94 ΕΥΓΕΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 224098 52 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 7 4 25 18,54 17,21 4 2 0 2 8 47,75 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
95 ΘΩΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 213680 97 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 6 8 10 24 22,29 38,12 4 2 0 2 8 72,41 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
96 ΘΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 210479 151 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟ (ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΚΙΑΤΟΥ) Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 13 7 2 27 18,12 22,66 4 2 0 2 8 52,78 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
97 ΙΣΡΑΗΛΙΔΗ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 213682 104 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 8 6 0 1 15 19,74 0 0 0 0 0 34,74 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
98 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 213684 178 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 6 3 27 15,83 36,74 0 0 0 0 0 52,57 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
99 ΚΑΝΙΟΥΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 219251 180 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 6 4 20 16,04 41,87 0 0 0 0 0 57,91 0 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
100 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 219260 131 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 11 6 11 23 17,5 10,07 4 1 0 1 4 35,57 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
101 ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 213733 78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 7 1 26 17,91 40,32 4 1 0 1 4 66,23 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
102 ΚΟΤΡΩΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 219271 92 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 9 9 11 0 24,79 13,47 4 0 0 0 0 42,26 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Βοιωτίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Βοιωτίας (Δ.Ε.) 2
103 ΛΙΑΝΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 224153 87 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 6 3 19 15,83 12,32 4 4 0 4 21 53,15 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
104 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕTΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 219289 145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 5 2 4 12,91 24,39 0 0 0 0 0 37,3 Α΄ Ηλείας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Ηλείας (Δ.Ε.) 2
105 ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 219296 55 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 8 5 13 21,04 17,37 4 1 0 1 4 46,41 0 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
106 ΜΠΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ 203373 161 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ  Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 8 10 16 22,29 42,81 4 1 0 1 4 73,1 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
107 ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 213860 110 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 8 0 1 20 13,37 4 2 0 2 8 45,37 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
108 ΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 219327 132 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 9 6 2 23 15,62 32,07 4 1 0 1 4 55,69 0 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
109 ΠΑΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 198682 68 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 8 9 2 21 23,12 18,9 4 1 0 1 4 50,02 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
110 ΠΕΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 219337 152 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 5 0 15 12,7 17,15 0 0 0 0 0 29,85 Γ΄ Πέλλας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Πέλλας (Δ.Ε.) 2
111 ΡΟΘΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 213916 85 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 6 0 1 15 23,99 4 0 0 0 0 42,99 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
112 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 210628 147 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 7 0 0 17,5 46,57 4 0 0 0 0 68,07 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
113 ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 210629 77 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 7 0 2 17,5 27,44 4 1 0 1 4 52,94 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
114 ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210668 24 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 9 8 6 2 21,25 24,15 4 1 0 1 4 53,4 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Β΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
115 ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 224286 113 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ  Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 6 10 18 17,29 38,89 0 0 0 0 0 56,18 0 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
116 ΧΑΣΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 214002 102  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 6 9 3 7 23,12 15,76 4 1 0 1 4 46,88 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
117 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 198790 38 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 9 0 0 22,5 12,62 4 2 0 2 8 47,12 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ # 9
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
118 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 220683 123 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 5 0 1 12,5 7,08 0 0 0 0 0 19,58 0 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
119 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙ 224396 40 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 8 4 3 15 10,83 6,57 4 0 0 0 0 21,4 0 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
120 ΚΑΡΟΥΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 227704 15 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 3 0 13 7,5 8,41 0 0 0 0 0 15,91 Β΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
121 ΚΟΚΟΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 219473 148 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 7 6 8 18,75 21,14 0 0 0 0 0 39,89 0 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
122 ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 227719 158 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 4 1 11 10,2 11,2 4 1 0 1 4 29,4 0 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
123 ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 211185 28  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 6 9 22 17,08 10,22 4 0 0 0 0 31,3 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
124 ΜΠΑΛΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 224477 164 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 15 4 11 4 12,29 8,31 4 1 0 1 4 28,6 0 0 Α΄ Καστοριάς (Δ.Ε.) 2
125 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 224493 204 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 6 4 0 11 10 14,32 4 1 0 1 4 32,32 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
126 ΧΑΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΙΣ 224593 119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 12 4 3 3 10,62 7,4 4 1 0 1 4 26,02 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ # 11
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
127 ΒΟΓΙΑΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 174175 169  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 16 2 15 40,62 36,54 4 1 0 1 4 85,16 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
128 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ- ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ 210206 29 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ  Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 7 5 10 18,54 41,08 0 0 0 0 0 59,62 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
129 ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 219582 181 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 6 10 22 17,29 21,06 4 0 0 0 0 42,35 0 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
130 ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ 203557 133 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΡΑΣ-ΒΡΥΣΗ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 11 7 17 29,16 21,31 0 0 0 0 0 50,47 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
131 ΚΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 203568 176 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 8 6 29 21,45 18,56 4 2 0 2 8 52,01 0 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
132 ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 203576 202 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 11 10 10 7 27,08 25,49 4 1 0 1 4 60,57 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
133 ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 171354 126 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 9 17 2 23 43,12 29,37 0 0 0 0 0 72,49 0 0 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
134 ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 203609 56 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 9 5 19 23,75 22,89 0 1 0 1 4 50,64 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
135 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΒΟΣ 168562 137 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 19 5 0 48,54 25,42 0 0 0 0 0 73,96 0 0 Α΄ Καστοριάς (Δ.Ε.) 2
136 ΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 198923 141 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 12 5 26 31,25 37,02 4 1 0 1 4 76,27 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
137 ΧΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 181413 127 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 6 14 0 0 35 30,39 4 2 0 2 8 77,39 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ # 11
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
138 ΒΑΒΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 207855 50 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 10 4 26 26,04 29,29 0 0 0 0 0 55,33 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
139 ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 224687 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 11 4 1 12 10,2 36,24 4 1 0 1 4 54,44 0 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
140 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 219621 194 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ  Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 12 5 0 15 12,7 41,98 0 0 0 0 0 54,68 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
141 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 214248 89 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 11 8 4 27 21,04 15,7 4 1 0 1 4 44,74 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
142 ΛΟΥΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 214289 73 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 12 6 0 1 15 38,99 4 1 0 1 4 61,99 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
143 ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 210306 60 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΝΕΜΕΑΣ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 7 0 0 17,5 42,16 4 0 0 0 0 63,66 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
144 ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 203735 174 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 11 6 17 28,95 33,85 0 0 0 0 0 62,8 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
145 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑ-ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 210322 103 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 2ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 7 0 0 17,5 29,74 0 0 0 0 0 47,24 0 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
146 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 224751 23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 7 2 4 17,91 23,61 4 1 0 1 4 49,52 0 0 Α΄ Μεσσηνίας (Δ.Ε.) 2
147 ΠΕΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 210326 57 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 7 0 0 17,5 9,96 4 2 0 2 8 39,46 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
148 ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 214379 49 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 2ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 8 4 29 21,04 13,96 4 0 2 2 8 47 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ # 2
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
149 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 216462 195 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 6 0 0 15 11,74 4 4 0 4 21 51,74 Γ΄ Αρτας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αρτας (Δ.Ε.) 2
150 ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤ 199013 27 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 9 2 29 23,12 18,38 4 1 0 1 4 49,5 0 0 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ # 25
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
151 ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 207994 182 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 15 13 1 22 32,91 34,75 4 1 0 1 4 75,66 Α΄ Ημαθίας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Κοζάνης (Δ.Ε.) 2
152 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 214438 128 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 10 8 10 26,66 42,79 4 3 0 3 14 87,45 Γ΄ Κοζάνης (Δ.Ε.) 4 Α΄ Λάρισας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Κοζάνης (Δ.Ε.) 2
153 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 203869 74 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 8 0 1 20 27,46 4 2 0 2 8 59,46 0 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
154 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 190528 54 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 15 11 0 1 27,5 37,71 4 3 0 3 14 83,21 Α΄ Λάρισας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Πιερίας (Δ.Ε.) 2
155 ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 214477 33 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ  Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 15 10 4 17 26,04 61,95 4 2 0 2 8 99,99 0 Γ΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) 2
156 ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 208045 71 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 15 13 3 2 33,12 63,18 4 2 0 2 8 108,3 Α΄ Σερρών (Δ.Ε.) 4 Α΄ Σερρών (Δ.Ε.) 4 Δ΄ Σερρών (Δ.Ε.) 2
157 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 214495 144 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 10 4 11 25,83 26,37 4 1 0 1 4 60,2 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
158 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 214501 48 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 11 10 6 9 26,25 45,67 4 2 0 2 8 83,92 Α΄ Καστοριάς (Δ.Ε.) 4 Α΄ Καστοριάς (Δ.Ε.) 4 Α΄ Καστοριάς (Δ.Ε.) 2
159 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 219753 179 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 10 0 5 25 28,97 4 2 0 2 8 65,97 Α΄ Βοιωτίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Βοιωτίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Βοιωτίας (Δ.Ε.) 2
160 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 214534 45 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 10 5 19 26,25 47,33 4 1 1 2 8 85,58 0 Α΄ Ξάνθης (Δ.Ε.) 4 Α΄ Ξάνθης (Δ.Ε.) 2
161 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ 214541 153 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 10 4 22 26,04 61,45 4 2 0 2 8 99,49 Γ΄ Χαλκιδικής (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Χαλκιδικής (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Χαλκιδικής (Δ.Ε.) 2
162 ΚΥΒΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓ 214542 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 15 10 8 27 26,87 32,04 4 3 0 3 14 76,91 Α΄ Πέλλας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πέλλας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πέλλας (Δ.Ε.) 2
163 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 195881 70 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 15 11 2 2 27,91 42,31 4 2 0 2 8 82,22 Α΄ Ημαθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Ημαθίας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Ημαθίας (Δ.Ε.) 2
164 ΛΑΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 154775 83 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 24 0 0 60 4 4 1 0 1 4 72 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
165 ΛΑΛΑΓΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 184828 120 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 13 8 13 34,16 45,97 4 2 0 2 8 92,13 Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) 4 Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) 2
166 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 221672 140 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 15 18 3 20 45,83 40,21 4 2 1 3 14 104,04 Ε΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) 4 Ε΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) 4 Β΄ Πιερίας (Δ.Ε.) 2
167 ΠΛΑΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 214627 201 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 15 10 7 13 26,45 38,78 4 2 0 2 8 77,23 Α΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) 2
168 ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 190580 142 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 15 13 8 17 34,37 52,13 4 2 0 2 8 98,5 0 Δ΄ Σερρών (Δ.Ε.) 4 Δ΄ Σερρών (Δ.Ε.) 2
169 ΠΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 190581 138 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 11 0 1 27,5 24,56 0 0 0 0 0 52,06 Α΄ Καρδίτσας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Καρδίτσας (Δ.Ε.) 2
170 ΡΙΖΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓ 219869 58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 15 10 0 8 25 49,17 4 2 0 2 8 86,17 Β΄ Εβρου (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Εβρου (Δ.Ε.) 2
171 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 221612 183 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 11 18 8 17 46,87 40,38 4 2 0 2 8 99,25 Α΄ Καβάλας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Καβάλας (Δ.Ε.) 2
172 ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 214684 191 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 14 10 5 21 26,25 69,76 0 0 0 0 0 96,01 Γ΄ Δράμας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Δράμας (Δ.Ε.) 2
173 ΤΣΕΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 208297 185 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 11 13 1 27 32,91 42,39 4 2 0 2 8 87,3 Α΄ Δράμας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Δράμας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Δράμας (Δ.Ε.) 2
174 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 192619 8 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 15 10 0 2 25 61,32 4 2 0 2 8 98,32 Α΄ Φλωρινας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Φλωρινας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Φλωρινας (Δ.Ε.) 2
175 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛ 214716 37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 12 10 7 8 26,45 42,84 4 2 0 2 8 81,29 Α΄ Καστοριάς (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Καστοριάς (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ # 2
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
176 ΚΑΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 700652 229 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 5 4 22 13,54 5,91 4 0 0 0 0 23,45 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
177 ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 701154 222 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 2 0 8 5 4 0 0 0 0 0 9 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ # 5
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
178 ΜΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 701328 226 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 13 2 0 11 5 18 4 0 0 0 0 27 Α΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) 2
179 ΜΕΖΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 199263 13 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 9 0 0 22,5 36,49 0 0 0 0 0 58,99 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
180 ΜΟΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 204327 76 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΡΑΣ-ΒΡΥΣΗ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 8 4 16 21,04 41,48 4 2 0 2 8 74,52 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
181 ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 191668 3 1ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 11 3 10 28,12 16,63 0 0 0 0 0 44,75 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
182 ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 702587 171 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 12 2 0 8 5 3,16 4 4 0 4 21 33,16 Β΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ # 2
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
183 ΝΟΥΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 225325 63 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 4 9 9 11,87 27,25 0 0 0 0 0 39,12 0 0 Α΄ Αρκαδίας (Δ.Ε.) 2
184 ΡΕΠΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 214900 53 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 6 2 27 15,62 17,31 0 0 0 0 0 32,93 0 0 Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ # 5
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
185 ΓΚΡΟΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 204457 130 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 8 10 22 22,29 22,51 4 0 0 0 0 48,8 0 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
186 ΜΑΡΟΥΔΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 204530 166 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 10 4 29 26,04 31,39 0 0 0 0 0 57,43 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
187 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 167457 41 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 19 6 2 48,75 40,37 4 1 0 1 4 97,12 0 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
188 ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 226179 88 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 5 1 24 12,91 28,23 0 0 0 0 0 41,14 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
189 ΤΣΙΓΚΛΙΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝ 204614 6 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 9 3 3 23,12 25,83 4 1 0 1 4 56,95 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ17.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ # 1
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
190 ΓΚΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 208544 162 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 13 6 18 33,95 20,9 0 0 0 0 0 54,85 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ # 3
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
191 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ 214983 143 ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ (ΠΡΩΗΝ 2ο ΤΕΕ ΚΙΑΤΟΥ) Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 7 6 11 18,75 16,23 0 0 0 0 0 34,98 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
192 ΜΠΕΝΤΙΝΙ ΜΕΡΙΓΚΛΕΝ ΑΡΣΕΝ 700704 223 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 6 2 0 8 5 4 4 1 0 1 4 17 Β΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
193 ΨΩΜΟΔΟΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 215008 90 ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ (ΠΡΩΗΝ 2ο ΤΕΕ ΚΙΑΤΟΥ) Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 7 7 15 19,16 15,65 4 2 0 2 8 46,81 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ # 1
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
194 ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 211271 163 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Ναι 1 7 1 21 17,91 11,66 4 0 0 0 0 33,57 0 0 Α΄ Φθιώτιδος (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ # 2
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
195 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 204734 82 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Ναι 2 8 0 1 20 16,6 4 0 0 0 0 40,6 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Φθιώτιδος (Δ.Ε.) 2
196 ΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 199482 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 9 5 15 23,75 20,07 0 0 0 0 0 43,82 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ17.05 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE # 2
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
197 ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 216858 167 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ  Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 6 0 17 15,2 47,57 4 3 0 3 14 80,77 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
198 ΜΑΡΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 211614 69 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 6 8 29 16,87 38,53 4 1 0 1 4 63,4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ17.06 ΜΗΧ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ.ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΥ) # 1
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
199 ΤΣΙΩΛΗ-ΛΑΥΚΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 700077 227 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 6 6 1 10 15,2 7,83 4 1 0 1 4 31,03 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ17.08 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ # 1
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
200 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 204838 149 1ο ΕΠΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 9 8 0 1 20 24 4 0 0 0 0 48 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ18.03 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ # 1
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
201 ΞΑΓΡΕΜΜΕΝΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 196024 35 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΕΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 11 13 5 21 33,75 13,79 0 0 0 0 0 47,54 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ # 1
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
202 ΜΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 702279 205 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 5 8 12 14,16 11,48 4 1 0 1 4 33,64 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αργολίδας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ18.16 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ # 1
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
203 ΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 174754 42 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 16 0 8 40 43,31 4 2 0 2 8 95,31 Β΄ Φθιώτιδος (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Φθιώτιδος (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ18.28 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ # 1
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
204 ΤΟΜΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 215084 115 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 7 11 9 19,79 24,61 4 2 0 2 8 56,4 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ # 3
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
205 ΜΟΥΣΑΦΙΡΗ ΖΩΙΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 220166 25 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 2ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 7 2 26 18,12 21,89 4 2 0 2 8 52,01 Α΄ Ιωαννίνων (Δ.Ε.) 4 Α΄ Ιωαννίνων (Δ.Ε.) 4 Α΄ Ιωαννίνων (Δ.Ε.) 2
206 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 220170 44 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 10 2 21 25,62 19,15 0 0 0 0 0 44,77 0 0 Α΄ Αρτας (Δ.Ε.) 2
207 ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 208942 91 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 2ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 12 11 0 8 27,5 41,56 4 2 0 2 8 81,06 Γ΄ Κοζάνης (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Κοζάνης (Δ.Ε.) 4 Γ΄ Κοζάνης (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ18.35 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ # 1
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
208 ΔΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 215094 11 1ο ΕΠΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 9 10 0 17 25,2 31,18 4 2 0 2 8 68,38 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι. # 13
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
209 ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 215333 99 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 6 6 2 16,25 36,13 0 0 0 0 0 52,38 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
210 ΓΙΟΥΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 210789 107 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ  Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 7 2 17 18,12 28,4 4 1 0 1 4 54,52 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
211 ΚΕΡΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 216080 66 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 15 6 3 15 15,83 30,38 0 0 0 0 0 46,21 Α΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) 2
212 ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 199902 67 1ο ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 9 0 0 22,5 20,94 0 0 0 0 0 43,44 0 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
213 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 215508 177 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 4 3 29 10,83 22,81 0 0 0 0 0 33,64 0 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
214 ΛΥΓΙΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 199957 121 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 2ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 7 9 8 8 24,16 20,45 4 2 0 2 8 56,61 0 0 Α΄ Ιωαννίνων (Δ.Ε.) 2
215 ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 215563 117 1ο ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 6 3 2 15,62 15,66 4 2 0 2 8 43,28 Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
216 ΜΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 205401 109 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 15 8 0 1 20 13,49 4 2 0 2 8 45,49 Β΄ Λάρισας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Β΄ Λάρισας (Δ.Ε.) 2
217 ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 210955 187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 10 6 10 26 17,29 10,66 4 0 0 0 0 31,95 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 4 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) 2
218 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 209204 173 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 7 7 12 18,95 55,41 4 0 0 0 0 78,36 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
219 ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 209247 175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 8 0 23 20,2 25,07 0 0 0 0 0 45,27 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
220 ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 211080 19 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 6 10 27 17,29 17,58 0 0 0 0 0 34,87 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
221 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 215828 96 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 9 6 0 1 15 25,32 4 2 0 2 8 52,32 0 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
Ειδικότητα: ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. # 8
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Συνεξέταση Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Περιοχή εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Περιοχή εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Πρώτη προτίμηση Μόρια πρώτης προτίμ.
222 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 208962 125 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 7 3 21 18,33 49,99 0 0 0 0 0 68,32 Δ΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) 4 0 Δ΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) 2
223 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 215488 168 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 6 3 17 15,83 15,41 4 1 0 1 4 39,24 Δ΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
224 ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 215502 26 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 2 6 11 0 17,29 35,9 0 0 0 0 0 53,19 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
225 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 215516 72 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 5 7 5 6 18,54 24,61 0 0 0 0 0 43,15 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 4 0 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) 2
226 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 210904 155 1ο ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 6 10 20 17,29 12,14 4 0 0 0 0 33,43 0 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
227 ΜΠΙΤΖΙΚΟΥΔΗ ΜΑΤΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 196283 199 1ο ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ 1ο ΤΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ) Γ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 1 11 8 18 29,37 20,73 4 0 0 0 0 54,1 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 4 0 Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) 2
228 ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 215676 150 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 3 6 7 4 16,45 27,73 4 1 0 1 4 52,18 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Α΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 4 Δ΄ Αχαιας (Δ.Ε.) 2
229 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 211550 12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Κορινθίας (Δ.Ε.) Όχι 4 7 1 17 17,91 10,31 4 1 0 1 4 36,22 Β΄ Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) 4 0 Β΄ Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) 2
Δημοσίευση σχολίου